העמדת עובדים במיקור חוץ כולל הנהלה מקצועית ומנוסה,
בהיקף עפ"י דרישתך