התנהלות מול הרשויות והבנקים השוויצרים
וליווי לכל אורך הדרך בפתיחת חברה בשוויץ